WERELDWIJD PRODUCTEN INKOPEN?

lees verder

Probleemoplossend denken!

lees verder

Innovaties en concepten realiseren?

lees verder

Stappenplan

1. Ontwerpspecificatie (actie aanvrager)

Idee, uitvinding, innovatie, optimalisatie en marktvraagvertaling

2. Idee beoordeling

Is er vraag naar het product? (actie aanvrager)
Is het technisch maakbaar? (actie VENSO BV)
Is het winstgevend? (VENSO BV berekent de kostprijs voor de aanvrager)

3. Concept ontwikkeling

Het uitwerken van een marketingplan (actie aanvrager)
Het maken van een monster (actie VENSO BV)
Het uitwerken van een productieplan (actie VENSO BV)

4. Test het concept (actie aanvrager)

Werkt het concept?
Accepteert de markt het product?
Sluit het concept aan bij de wensen van de klant?

5. Resultatenanalyse (actie aanvrager)

Bepaal het verkoopvolume en verkoopprijs
Bereken de winstmarge en bepaal het omslagpunt

6. Field research

Test het product/monster op de markt (actie aanvrager)
Pas het product, indien nodig, aan. (actie VENSO BV)

7. Industrialiseer het product (actie VENSO BV)

Het maken van een detailontwerp, industriële vormgeving
Voorbereiden van de productie
Productie van het product

8. Vercommercialiseer het product (actie aanvrager)

Voorbereiden van de verkoop
Verkoop van het product

Afhankelijk van de uitkomst kan het zijn dat sommige stappen meerdere malen doorlopen dienen te
worden. Om de ‘TIME TO MARKET’ te verkorten, worden sommige processtappen parallel uitgevoerd.