2 productie vestigingen

lees verder

Uw productie uitbesteden?

lees verder

Colofon

Webdesign en Development

Onze marketing afdeling heeft zorg gedragen voor het design en de development van de website VENSO.NL Mocht u vragen hebben betreffende de website of andere internetoplossingen, neem dan gerust contact met ons op.

Foto’s / afbeeldingen / (technische)tekeningen

Enkele foto’s zijn eigendom van VENSO BV en mogen niet hergebruikt worden. Andere foto’s zijn op licentiebasis ingekocht.

© Copyright VENSO BV GROUP 2018.  Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VENSO BV, materiaal dat zich op de website bevindt, of dat op een met de VENSO.nl website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden VENSO BV GROUP

Op alle transacties met VENSO BV zijn van toepassing de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van VENSO BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081147 . Op schriftelijk verzoek wordt onverwijld en kostenloos een exemplaar toegezonden. Klik hier voor de digitale versie van de Algemene Voorwaarden. De geldigheid van de voorwaarden van afnemers, waaronder inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Merknamen CLI-MATE ® en AIRFAN ®

De merknamen CLI-MATE ® en AIRFAN ® zijn eigendom van en behoren tot een onderdeel van VENSO BV. De merknamen zijn geregistreerd en gedeponeerd bij het merkenbureau. Het is dan ook ten strengste verboden om de merknamen CLI-MATE ® en AIRFAN ® te kopiëren.

AVG – Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.venso.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. Klik hier voor de verklaring